CIEFMA- Centre d'Integritat Estructural, Fiabilitat i Micromecànica dels Materials"

 


El grup de recerca pertany al Departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Barcelona. Està format per diversos investigadors amb experiència complementària en els camps de deformació, fatiga i fractura de ceràmica, metalls i compostos inorgànics. Al llarg dels anys s'han adquirit coneixements específics en els camps de la fatiga i la fractura, l'anàlisi de falles, la indentació instrumentada i la caracterització microestructural avançada, la tecnologia de superfície, la micromecànica, el desgast i l'anàlisi d'interfícies.

CIEFMA participa en el projecte AVINT

 

El Centre d’Integritat Estructural, Fiabilitat i Micromecànica dels Materials (CIEFMA UPC) participa al projecte COMRDI16-1-0019''Avint: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat superficial òptima'' que té com a objectiu augmentar l’eficiència i la competitivitat dels processos de mecanitzat mitjançant el desenvolupament d’una aplicació per a la predicció de la rugositat de les peces abans de la seva producció, per tal d’assolir una integritat superficial òptima de les mateixes i d’evitar generar-ne de defectuoses. El resultat seran peces de major valor afegit que ajudaran a millorar la competitivitat de les empreses.

El projecte està programat en l’eix prioritari 1, “Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació”, objectiu específic OE 1.2.2, “Transferència i difusió de tecnologia i cooperació entre empreses i universitats o altres centres de recerca”, línia d’actuació “Comunitats RIS3CAT” del marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.