Comparteix:

Infraestructura

 

El CIEFMA té accés a un gran nombre d'instruments científcs, situats en els propis laboratoris del grup, així com al centre de microscopía del departament i en el Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering. Els principals equips són:

Equips de Caracterització Mecànica:

 • Tres màquines servohidràuliquess d'assajos mecànics equipades per realitzar una àmplia varietat d'assajos des de temperatures de -200ºC fins a 1300 ºC (10 kN, 100 kN).
 • Dues màquines electromecàniques d'assajos estàtics i quasi-estàtics des de temperatura ambient fins a 1400 ° C (100 kN).
 • Màquina electromecànica de microassaigs estàtics i quasi-estàtics fins a 1 kN.
 • Màquina de ressonància per a realitzar assajos cíclics a freqüències de fins a 300 Hz i temperatures fins a 1200 ºC
 • Nanoindentador MTS Nanoindenter XP per a l'avaluació de propietats mecàniques a petites escales i capes fines. Càrregues: 10N-10uN, Profunditats de penetració mínima: 10nm.
 • Tribómetre (assaigs de desgast "Pin-on -disk," ball on disk "...) 1 N- 1000 N, temperatures fins a 150 ºC i assajos en líquids.
 • Assaigs de ratllat (CSM Instruments Revetest Scratch Tester).
 • Màquina per determinar gruixos de recobriments.
 • Màquina per determinar el mòdul d'elasticitat i el coeficient de Poisson
 • Duròmetres Brinel, Vickers, Knoop, Rockwell.

 

Equips de Caracterització Microestructural

 

 • Microscopis òptics (estereoscòpics i metalogràfics)
 • Microscopi làser confocal (LSCM) per a adquisició d'imatges 3D
 • Microscopi òptic de llarg abast per a l'observació de mecanismes de deformació i propagació de fissures in situ
 • Microscopi de força atòmica (AFM) Difractómetro de Rayos- X
 • Microscopi de feix d'ions localitzats (FIB)
 • Tres microscopis electrònics d'escombrat (SEM)
 • Microscopi electrònic de transmissió (TEM)
 • Microscopi Raman Confocal
 • Microtomógraf (microCT)
 • perfilòmetre òptic
 • interferòmetre
 • Espectroscòpia IR
 • Espectroscòpia UV-VIS
 • XPS
 • RMN
 • coercitivitat magnètica


Equips per Processament de Materials

 

 • Premses per compactat de pols (uniaxial, isostàtic)
 • Forns per a tractaments tèrmics fins 1600ºC en atmosfera controlada
 • Reòmetre
 • Sistema d'impressió 3D de materials ceràmics
 • Mescladores i Molins
 • Spray dryer
 • Spin Coater & Dip Coater
 • Arenadora
 • Sistema làser per modificació superficial
 • Equips per a preparació metal·logràfica